Ostatnia modyfikacja podstrony: 16.10.2018 21:11

Wykłady

Studia stacjonarne

AiR - dzienne inżynierskie (I stopnia)

Semestr Przedmiot Prowadzący
1 Algebra z geometrią prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
3 Elementy optyki i akustyki dr inż. Andrzej Meyer
3 Podstawy elektroniki dr inż. Paweł Pawłowski
prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
3 Podstawy teorii sygnałów prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
4 Przetwarzanie sygnałów i informacji prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
4 Podstawy miernictwa technicznego dr inż. Andrzej Meyer
5 Systemy mikroprocesorowe dr inż. Tomasz Marciniak
5 Układy elektroniki użytkowej dr inż. Andrzej Meyer
6 Materiałoznawstwo dr inż. Piotr Kardyś
7 Multimedia i Internet dr inż. Damian Cetnarowicz
dr inż. Paweł Pawłowski

AiR - dzienne magisterskie (II stopnia)

Semestr Przedmiot Prowadzący
1 Inteligentne systemy wizyjne prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
dr inż. Paweł Pawłowski
1 Kompresja i kodowanie sygnałów dr inż. Tomasz Marciniak
1 Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
1 Akustyka Techniczna dr inż. Andrzej Meyer
dr inż. Szymon Drgas
1 Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe dr inż. Tomasz Marciniak
dr inż. Paweł Pawłowski
1 Interfejsy człowiek-robot prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
2 Modelowanie i identyfikacja dr inż. Tomasz Marciniak
2 Sztuczna inteligencja i biometria dr inż. Damian Cetnarowicz
2 PO1: Programowalne systemy automatyki przemysłowej prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
dr inż. Damian Cetnarowicz
2 PO1: Inteligentne systemy ze sprzężeniem wizyjnym prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
dr inż. Damian Cetnarowicz
2 PO2: Systemy i usługi telekomunikacyjne dr inż. Tomasz Marciniak
2 PO2: Elektronika praktyczna dr inż. Paweł Pawłowski
3 Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
3 Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW dr inż. Paweł Pawłowski

Wydz. Zarządzania - dzienne I stopnia

Semestr Przedmiot Prowadzący
6 Podstawy teorii sygnałów systemów i informacji dr inż. Tomasz Marciniak
6 Podstawy teorii sygnałów systemów i informacji (ang.) prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Studia niestacjonarne

AiR - Studia zaoczne I stopnia

Semestr Przedmiot Prowadzący
1 Algebra z geometrią dr inż. Damian Cetnarowicz
3 Elementy optyki i akustyki dr inż. Andrzej Meyer
3 Podstawy elektroniki dr inż. Paweł Pawłowski
5 Podstawy miernictwa technicznego dr inż. Marek Portalski
5 Przetwarzanie sygnałów i informacji dr inż. Tomasz Marciniak
6 Podstawy teorii sygnałów dr inż. Tomasz Marciniak
6 Systemy mikroprocesorowe dr inż. Tomasz Marciniak
6 Układy elektroniki użytkowej dr inż. Andrzej Meyer
7 Materiałoznawstwo dr inż. Piotr Kardyś
8 Sieci komputerowe dr inż. Paweł Pawłowski

AiR - Studia zaoczne II stopnia (SAR - Systemy Automatyki i Robotyki)

Semestr Przedmiot Prowadzący
1 Projektowanie systemów mikroprocesorowych dr inż. Tomasz Marciniak
1 Przetwarzanie obrazów dr inż. Adam Konieczka
1 Elektronika praktyczna dr inż. Paweł Pawłowski
2 Sieci teleinformatyczne dr inż. Paweł Pawłowski
2 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów dr inż. Damian Cetnarowicz
2 Inteligentne systemy ze sprzężeniem zwrotnym dr inż. Damian Cetnarowicz
4 Interfejsy człowiek-robot dr inż. Damian Cetnarowicz