Ostatnia modyfikacja podstrony: 14.01.2010 11:22

WIELOKANAŁOWY KOMPUTEROWY SYSTEM MONITOROWANIA GSR CZŁOWIEKA

GSR - odruch skórno-galwaniczny, ang. Galvanic Skin Response

 

 

 


Koncepcja systemu pomiarowego

 


Widok głównego okna programu

 


 


Przykładowe wyniki badań GSR w testach pamięciowych

 


Kontakt:
mgr inż. Piotr Kardyś
tel.: (61) 665-22-85
pkardys@et.put.poznan.pl